Обучение за кандидат-осиновители за месец април 01,02 – 08,09.04.2022г.

» 1 април 2022г. - 2 април 2022г.
09:30 - 17:00