Обучение за кандидат-осиновители на 28 и 29 октомври и 4 и 5 ноември 2022 г.

» 28 октомври 2022г. - 29 октомври 2022г.
09:30 - 17:00