Обучение за кандидат – осиновители

26, 27 ноември и 3, 4 декември

» 26 ноември 2021г. - 29 май 2023г.
09:30 - 17:30