Обучение за кандидат-осиновители за месец февруари за дати 04,05 – 11,12. 02.2022г.