Обучение за кандидат-осиновители за датите 03,04,10,11.06.2022г.