Телефон:

+359 2 956 95 29

Имейл:

cop_2so@abv.bg

Facebook:

Страница

Адрес:

София 1614, кв. Горна баня, ул. “Христо Стефчов” №2

Център за обществена подкрепа “Бъдеще” се помещава в сградата на вече закрития Дом за деца, лишени от родителска грижа “Христо Ботев”. Центърът се намира на кръстовището на ул. “Христо Стефчов”, която води до жп гара Горна баня, и ул. Николай Хрелков, по която се движи автобус 260. Точка за ориентир е Пощенската станция на Горна баня, която се намира на близкия ъгъл, на кръстовището.

Полезни връзки:

  1. Столична община – Дирекция „Социални услуги за деца и възрастни“
  2. Агенция за социално подпомагане
  3. Държавна агенция за закрила на детето
  4. Министерство на труда и социалната политика
  5. Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни


    Имате въпрос?