Бетина Кърпачева

Завършила бакалавърска степен по „Психология“ към СУ „Св. Климент Охридски“. Обучение за магистърска степен „Клинична психология през психоаналитична перспектива” в НБУ. Към момента се обучава за терапевт в юнгианската психотерапевтична школа. В ЦОП „Бъдеще” провежда индивидуални консултации с деца и семейства, както и водене на обучения за кандидат-осиновители.