Деляна Колева

Завършила бакалавърска степен “Психология” в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” и магистърска степен “Клинична психология” в Софийски униврситет “Св. Климент Охридски”. Продължава обучение за придобиване на правоспособност по когнитивно-поведенческа терапия. Преминала обучения по хипнотерапия и психологическо изследване на личностните черти. В ЦОП “Бъдеще” провежда индивидуални консултации с деца и семейства, води и обучения за кандидат-осиновители.