Диана Маджарова

Бакалавърска степен по “Психология” в Нов Български Университет. Продължаващо обучение в програма за психотерапевт с юнгианска ориентация към БОАП К.Г.Юнг. Опит в сферата на психологическото консултиране и диагностика в амбулаторен кабинет в Държавна психиатрична болница – гр.Кърджали. Работила като психолог в Център за консултиране и подкрепа на деца, жертви на насилие. В ЦОП „Бъдеще” провежда индивидуални консултации с деца и семейства.