Завършила бакалавърска степен „Социални дейности“ и магистърска степен „Трудова и организационна психология“ в Софийски университет „Свети Климент Охридски“. Базов консултант по Позитивна психотерапия към ДППБ. Преминала студентски практики и стажове в различни социални организации по време на висшето си образование. Провежда индивидуални консултации с деца и семейства в риск, изготвя оценки на родителски капацитет.