Ива Костова психолог

Психолог и психодрама – асистент /консултант/. Работи с деца и юноши, проявяващи предизвикателно поведение, преживяващи емоционални трудности или търсещи отговори свързани с порастването и индентичността си. Също така работи с деца със СОП. Консултира родители във връзка с въпроси относно грижата за децата. Проведени практики в психиатрия към ВМА и Александровска болница, където е диагностицирала хора с деменция. В ЦОП “Бъдеще” провежда индивидуални консултации с деца и семейства.