Марина Папазова психолог

Завършила магистърска степен “Психология” във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Има дългогодишен опит с деца и младежи. Работила е няколко години като младежки работник в НПО. В ЦОП „Бъдеще” провежда индивидуални консултации с деца и семейства.