Мария Йованова

Бакалавърска степен по “Психология“ в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“. Продължаващо обучение за придобиване на правоспособност Консултант по когнитивно-поведенческа терапия.

В ЦОП „Бъдеще” провежда индивидуални консултации с деца и семейства.