Мария Янчева

Магистър – Специалност „Клинична социална работа“ в Нов Български Университет.
В Център за обществена подкрепа „Бъдеще“ осъществява консултативна дейност и подкрепа на родители; социално-консултативна дейност с деца в риск от отпадане от учебната система; организиране и провеждане на групова дейност (творчески работилници, ателиета).