Бакалавър, специалност “Психология”, Югозападен университет “Неофит Рилски”. Опит в Отдел “Закрила на детето”. В ЦОП “Бъдеще” работи от 2021 г. на длъжност специалист, социални дейности. Провежда индивидуални консултации с деца и семейства в риск, изготвя оценки на родителски капацитет.