Професионален Бакалавър, социален работник с над 20 години опит в сферата на социалните услуги. В ЦОП “Бъдеще” е на длъжност специалист, социални дейности. Провежда индивидуални консултации с деца и семейства в риск, изготвя оценки на родителски капацитет.