Теодора Рафаилова

Бакалавър, специалност “Социална педагогика”, Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Опит във фондация “Майчина обич”, Държавна агенция за закрила на детето. В ЦОП “Бъдеще” работи от 2011 г. на длъжност специалист, социални дейности. Провежда индивидуални консултации с деца и семейства в риск, обучения за кандидат-осиновители и кандидат-приемни родители.