Златка Петкова

Висше образование, Магистър по социална педагогика, специализация „Социално-педагогическа помощ за деца и семейства” към Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Над 30-годишен опит в социалната сфера в различни структури на държавната администрация и социалните услуги.