Информиране и практическа подкрепа на кандидат-осиновители и кандидат – приемни родители

Осиновяване: Информиране и практическа подкрепа на кандидат-осиновители и кандидат – приемни родители, предоставяне на информация за спецификата на осиновяването, необходими документи, процедура, подготовка за срещи с детето; Консултиране и обучение на кандидат-осиновители и кандидат – приемни родители; Подкрепа на осиновителите за справяне в следосиновителния период, развитие на родителски умения за установяване на връзка с децата; Директна работа с детето след осиновяването – подкрепа по отношение на загубите, които преживява в процеса на осиновяване или в приемното семейство, трудности в адаптацията, развитие на идентичност.