Семейно консултиране и подкрепа

Превенция: Семейно консултиране и подкрепа – социални, психо-социални и психологически консултации; Придружаване; Пренатална и постнатална грижа – социално консултиране и информиране по време на бременността и в следродовия период на майки в риск да изоставят децата си; Повишаване на уменията за отговорно родителстване; Семейно планиране, консултации в сферата на репродуктивното здраве; Здравни съвети; Предотвратяване риска от насилие и др.