За нас

Център за обществена подкрепа “Бъдеще” е създаден през 2011 г. като структура на Столична община, предлагащ социални услуги в общността. От 01.12.2015 г. кметът на Столична Община възлага чрез конкурс управлението на социалната услуга ЦОП „“Бъдеще“ на Фондация „Надежда“.

Центърът предлага комплекс от социални услуги:

  • Обучение, оценка и психосоциална подкрепа на  кандидат-осиновители и кандидат – приемни родители
  • Психологическо консултиране и социална работа с родители и семейства
  • Социална и психологическа работа с деца в риск
  • Логопедична терапия на деца с езикови и говорни нарушения

* Услугите, предоставяни от Център за обществена подкрепа “Бъдеще” са безплатни за потребителите